Kontakt

DFM A/S

Kogle Allé 5

DK-2970 Hørsholm

Tlf: 77305800

E-mail: administration@dfm.dk

CVR/VAT#: DK29217939

 

Metrologi kort og godt

Metrologi er den græske betegnelse for læren om (eller videnskaben om) mål og vægt (fra græsk "metron" = måling).

Den metrologiske infrastruktur er i dag garant for, at forbrugerne kan have tillid til de målinger, som de direkte eller indirekte bliver konfronteret med. Metrologien skaber således tillid til supermarkedets vægt og benzinstanderens måler. Og forbrugerne ønsker den samme grad af tillid, når prøver af fødevarer viser, at de overholder de fastsatte grænseværdier. Når lægen tager en blodprøve for at diagnosticere en eventuel sygdom, ønsker patienten sikkerhed for måleresultatet.

Internationalt sikrer det metrologiske samarbejde, at den samme måling leder til det samme resultat - uanset hvor i verden målingen udføres. Det er afgørende for udlandets tillid til, at danske virksomheder kan producere med krævede tolerancer - således bliver metrologien vigtig for danske virksomheders konkurrenceevne.

Det metrologiske system

  • Definition af internationalt anerkendte måleenheder
  • Realisering af måleenheder ved videnskabelige metoder
  • Sporbarhedskæder så en målings nøjagtighed altid kan dokumenteres

Kategorier af metrologi

For at skelne mellem de forskellige metrologiske udfordringer har EU fastlagt tre kategorier, hvor kompleksitet og nøjagtighed er stigende:

  • Legal metrologi sikrer målingers nøjagtighed, hvor de har indflydelse på gennemskueligheden af økonomiske transaktioner, sundhed og sikkerhed
  • Industriel metrologi sikrer en hensigtsmæssig funktion af måleinstrumenter, der bruges i industrien samt i fremstillings- og prøvningsprocesser
  • Videnskabelig metrologi beskæftiger sig med at organisere, udvikle og vedligeholde målenormaler

Fundamental metrologi omfatter den videnskabelige metrologi samt de dele af den legale og industrielle metrologi, som kræver videnskabelig kompetence.

Andre grundbegreber

Primærnormal er en normal af højeste internationale nøjagtighed.

Sporbarhed betegner sammenhængende målinger med reference til et stadigt højere nøjagtighedsniveau, i sidste instans en primærnormal.

Hvis du vil vide mere

For at skabe øget opmærksomhed omkring fundamental metrologi, og for at bidrage til en fælles metrologisk referenceramme i Danmark, har DFM udgivet "Metrology in short", som kan downloades her (pdf).